Parafia Kraków Opatkowice
św. Maksymiliana Kolbego

Aktualności | Facebook

Parafia Opatkowice Kraków

O nas

Rys historyczny
Nazwa wioski Opatkowice, a obecnie osiedla, wywodzi się od leżącego nieopodal opactwa tynieckiego. Ziemie dzisiejszych Opatkowic najprawdopodobniej już od czasów króla Bolesława Chrobrego należały do tegoż opactwa. Po raz pierwszy Opatkowice wymieniane są w 1229 r. wraz z innymi wioskami w liście papieża Grzegorza IX i określone jako leżące nad Wilgą i należące do opactwa tynieckiego.
W 1816 r. wraz z kasatą zakonu majątek opactwa został przekazany na rzecz Funduszu Religijnego. W 1902 r. w wyniku zabiegów kard. Jana Puzyny u cesarza Franciszka Józefa dobra Funduszu Religijnego zostały przekazane w użytkowanie biskupstwu krakowskiemu jako tzw. „dotacja stołowa”. W 1934 r. Arcybiskupstwo Krakowskie stało się pełnoprawnym ich właścicielem. Po wojnie (w 1950 r.) majątek kościelny znacjonalizowano, tworząc tu PGR. Dopiero w 1994 r. nieruchomość ok. 50 ha Komisja Majątkowa w Warszawie zwróciła Archidiecezji Krakowskiej.
Mieszkańcy Opatkowic do roku 1986 uczęszczali do kościoła parafialnego w Gaju, a także do kościoła w Borku Fałęckim. Nauka religii od czasu powstania szkoły tj. od 1897 r. aż do roku 1951 odbywała się w szkole. Później z niewielką przerwą prowadzona była w domach prywatnych. Wreszcie od 1974 aż do 1990 roku w kapliczce przy Zakopiance. Od tego zaś czasu aż do chwili obecnej w Szkole Podstawowej nr 134 im. Stanisława Lema.
W roku 1986 wybudowano w miejscu dzisiejszej kaplicy barak drewniany, nieocieplany o wymiarach 12m x 8m i zaczęto w nim odprawiać Mszę Świętą. Od grudnia 1991 roku zaczęto przechowywać Najświętszy Sakrament.
Parafia została erygowana 10.01.1992 r. chociaż nie było ani kościoła, ani plebanii, ani nawet 1 m2 ziemi. Nieruchomość, na której stała kaplica - barak, formalnie była własnością prywatną. Pierwszym proboszczem mianowany został dotychczasowy jej duszpasterz ks. Jan Skotnicki. W 1997 r. na miejscu starej, wybudowano obecną kaplicę, którą wydłużono do 25 m i poszerzono o przeszło 2 m. Trzykrotnie powiększono zakrystię i wybudowano salkę ministrancką.
W roku 1997 uregulowane zostały w sposób formalny nieruchomości pod kaplicą. Część nieruchomości dokupiono od Państwa Leśniaków, a także przejęto darowaną działkę o pow. 5a od Państwa Janiny i Władysława Bożków. Rok później zakupiono dom prywatny od Państwa Józefy i Mariana Kowalczyków na plebanię. Teren wokół kaplicy podniesiony został przez nasypanie ziemi. Na działkę przykościelną i do kaplicy doprowadzono wodę miejską oraz podłączono kanalizację do zakupionego domu. W roku 1998 i następnym adaptowano zakupiony dom na plebanię. W roku 1999 zakupiono drogę dojazdową do plebani i kaplicy od strony ul. Macieja Dębskiego. W roku 2000 zagospodarowana została skarpa przy kaplicy, a także zakupiono dzwony dla upamiętnienia Roku Jubileuszowego. W roku 2001 uporządkowany został teren przy plebani, założono kwietniki i posadzono krzewy, a w maju 2002 r. z Gminą Kraków została dokonana wymiana gruntu rozdzielającego nieruchomości kościelne.
Położenie parafii, granice
Opatkowice znajdują się na południowy zachód od centrum Krakowa i administracyjnie należą do Krakowa, dzielnicy Podgórze. Granicę parafii od strony wschodniej wyznacza rzeka Wilga, od północy wiadukt i autostrada na Katowice. Od strony północno zachodniej granicę stanowią tory kolejowe Kraków - Skawina. Od zachodu ul. Libertowska, choć kilka domów w stronę Skawiny (po lewej stronie) pozostało przy opatkowickiej parafii.
Od południa (po zachodniej stronie Zakopianki) granice parafii zgodne są z granicami administracyjnymi Krakowa, a stanowi je niewielki ciek wodny przy końcu ul. Libertowskiej biegnący aż do Zakopianki. Po drugiej stronie ulicy Zakopiańskiej południową granicę wyznacza ul. Świetlista aż do mostku na „Kapinosce”. Domy te przynależą administracyjnie do Libertowa, ale parafialnie do Opatkowic. Od mostku na Kapinosce granica biegnie potokiem, aż do Wilgi i wzdłuż niej, aż do pastwisk, za boiskiem sportowym.
Parafię rozdziela ulica Zakopiańska. Po stronie prawej tejże ulicy jadąc z Krakowa w odległości ok. 300 m przy ul. Ks. Franciszka Maja 19 znajduje się kaplica wybudowana w 1997 r. spełniająca funkcję kościoła parafialnego.