Parafia Kraków Opatkowice
św. Maksymiliana Kolbego

Aktualności | Facebook

Parafia Kraków Opatkowice

Sakrament małżeństwa

Bóg stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej osoby ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam „jest miłością". Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka.

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu (KPK 1055-§1).

Małżonkowie w obecności kapłana udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze Boga z ludźmi. Prawdziwa miłość małżeńska włączana jest w miłość Bożą.

Łaska właściwa sakramentowi małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków. Przez tę łaskę wspomagają się wzajemnie w życiu małżeńskim oraz w przyjmowaniu i wychowaniu do świętości potomstwa. Źródłem tej łaski jest Chrystus. Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym zapowiedź, że od tej pory małżeństwo będzie skutecznym znakiem obecności Chrystusa.

Miłość zmierza do jedności jak najbardziej osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było jedno serce i jedna dusza. Małżonkowie powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii. Miłość chce być trwała; nie może być „tymczasowa". Ta wewnętrzna jedność, a także dobro dzieci wymagają pełnej wierności małżonków. Przez swoją wierność małżonkowie mogą być świadkami wiernej miłości Boga.

Podstawowym zadaniem małżeństwa i rodziny jest służba życiu. Rodzina jest nazywana „domowym Kościołem", jest pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i pewnego rodzaju „szkołą pełniejszego człowieczeństwa".

Informacje dla narzeczonych:

1. Miejscem zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej(go), gdzie dopełnia się formalności przedślubnych.

2. W kancelarii parafialnej należy przedłożyć: metrykę chrztu św. (jest ważna 3 miesiące), świadectwo bierzmowania, dowód osobisty, dokumenty stwierdzające stan wolny z USC (małżeństwo konkordatowe), świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, ubiegający się o powtórne zawarcie małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka.

3. Do kancelarii należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Okres ten obowiązuje wszystkich kandydatów!

4. Wiek do zawarcia małżeństwa – wymagane jest ukończone 18 lat dla obojga narzeczonych.

5. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa: katechizacja z zakresu szkoły podstawowej i średniej, kurs przedmałżeński, dla tych, którzy nie uczestniczyli w katechezie obowiązuje przygotowanie religijne, dwukrotne zgłoszenie się w poradni życia małżeńskiego przez oboje narzeczonych, odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej: pierwsza w tygodniu wygłoszenia zapowiedzi, druga tuż przed ślubem, przystąpienie do Komunii św. w dniu ślubu.

6. Świadkami sakramentu małżeństwa mogą być osoby pełnoletnie.