Parafia Kraków Opatkowice
św. Maksymiliana Kolbego

Aktualności | Facebook

Parafia Kraków Opatkowice

Pogrzeb chrześcijański

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana". (KKK 1681)

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem" go do „obrazu Syna", którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową. (KKK 1682)

W celu zgłoszenia śmierci i prośby o pogrzeb chrześcijański należy do kancelarii parafialnej przynieść akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Data i godzina Mszy św. pogrzebowej powinna być uzgodniona z Księdzem Proboszczem oraz z Urzędem właściwym dla danego cmentarza na którym chcemy pochować naszych bliskich.