Parafia Kraków Opatkowice
św. Maksymiliana Kolbego

Aktualności | Facebook

Parafia Kraków Opatkowice

Sakrament Chrztu

Chrystus polecił swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Sam przyjął chrzest od Jana w Jordanie, a gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany”.

Sakrament chrztu jest początkiem chrześcijańskiej egzystencji i włączeniem do wspólnoty Kościoła. Jest celebrowany jako obmycie wodą, któremu towarzyszy wyznanie wiary w Boga, działającego w historii zbawienia: jako Ojciec, który nas stworzył i podjął inicjatywę, aby nas zbawić; jako Syn, który nas odkupił, głosząc Ewangelię i ofiarując się dla nas na krzyżu; jako Duch Święty, który nas uświęca i prowadzi nasze życie chrześcijańskie do jego chwalebnej pełni.

W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.

Imię, które otrzymujemy podczas chrztu ma przypominać, że jesteśmy dzieckiem Boga i świątynią Ducha Świętego, że uczestniczymy w społeczności świętych, aby przez zachowanie życia Bożego w sobie wrócić do domu Ojca.

„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga" (św. Grzegorz z Nazjanzu). Nazywamy go darem, łaską, zanurzeniem, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem, ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską, ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; zanurzeniem, ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem, ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszczało); oświeceniem, ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą, ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem, ponieważ oczyszcza; pieczęcią, ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.

Niezbędne informacje dla rodziców dziecka:

1. Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania).

2. Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej.

3. W kancelarii należy przedłożyć: metrykę urodzenia USC, jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka, dokładne dane personalne chrzestnych (adres zamieszkania), przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

4. Chrzty mogą być udzielane w drugą i w czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 11.30.

5. Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na rodziców chrzestnych: przyjęty sakrament bierzmowania, bez przeszkód przystępują do sakramentów św., katolicy, którzy żyją zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa, uczestniczą w niedziele i święta we Mszy św. i systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii św.

6. Nie mogą być chrzestnymi: żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego, młodzież, która nie uczęszcza na katechezę, kto nie przyjął sakramentu bierzmowania, obojętni religijnie, prowadzący gorszący tryb życia.

7. Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty, a w dniu chrztu do Komunii św.

8. Przy chrzcie św. asystują zarówno rodzice, jak i chrzestni.

9. Do chrztu św. przychodzimy punktualnie, 10 minut przed wyznaczoną godziną.

10. Gdyby chrzest św. miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować parafię.